Welcome to Our Website

Uczenie się drogą do zwycięstwa

,,Ucz się, ucz, bo nauka do potęgi klucz! ” – chyba wielokrotnie usłyszałeś to od osób bardziej wprawionych. Jedni mówią, że czas zdobywania wiedzy jest niesamowity, a drudzy, że wspominają go jako najokropniejszy okres w ich życiu. Jak jest naprawdę? Nie można tego stwierdzić, gdyż namacalnie widać, że zdania są różnorodne.

Każdy po ukończeniu szkoły wystawia osobistą opinię na ten temat. Można zaobserwować, że osoby, które obecnie się uczą nagminnie narzekają, zaś z drugiej strony na myśl przychodzą historie mamy, w których tak bardzo szczęśliwie wspomina czasy spędzone w szkolnej ławce. Wydaje się, że nauczyciele wtedy byli całkiem innymi ludźmi, a ich nastawienie zdumiewało. Bywały oczywiście wyjątki.

W dzisiejszych czasach też bywają, ale przeważnie w odwrotną stronę. Słowo „nauka” jest rozumiana przez każdego odmiennie. Potrzeba na to spojrzeć jednostronnie. Niektórzy lekcją opisują całe swoje życie. Uzyskują wiedzę, którą mogą ulokować w danej dziedzinie, ale nie uważają, że jest to za sprawką szkoły. Natomiast są ludzie, dla których edukacja kojarzy się tylko z tonami książek, ocenami wstawianymi do dziennika. Cóż, można by rzec, że w każdym z tych stwierdzeń jest troszkę prawdy.

Nie można zapominać, że ludziom, którzy zdobywają wiedzę, mają dobre wyniki jest swobodniej w życiu, bo dostać się na odpowiednie studia nie jest tak bardzo łatwo. Jeżeli ktoś pragnie rozwijać się w kierunku np. medycyny, nauka jest niezastąpiona, a zdobyta mądrość będzie partnerować przez calutki czas pełnienia swojego zawodu. Żadna gafa nie jest dopuszczalna. Osoby, które posiadają problemy z wiedzy, mogą się kształtować praktycznie. Praca fizyczna przeważa nad umysłową. To jednak nie powinno zrażać młodych osób do nauki, ponieważ z czasem docenią te godziny spędzone na żmudnym powtarzaniu usypiającego materiału na egzamin.

Streszczając: zdobyta mądrość i umiejętności towarzyszą nam ciągle, a przykładem może być czytanie i pisanie. Edukacja wydaje dużo kluczy, a tylko do nas należy decyzja czy ich użyjemy.